Få hjælp og støtte

Her finder du tilbud, der har til formål enten at vejlede, hjælpe eller støtte dig igennem din uddannelse.

Luk alle
Åben alle

Find din vejleder

Hver uddannelsesinstitution har sin egne vejledere tilknyttet.

Her kan du finde links til hver af de skolers hjemmeside om vejledning, som er tilknyttet Campus Faaborg:

Se tilbud

UU

Ungdommens uddannelsesvejledning har primært til formål, at hjælpe elever fra 6.-10. klasse i forhold til valg af uddannelse efter folkeskolen. UU er der derfor for at hjælpe dig med et godt skifte fra folkeskolen til ungdomsuddannelse. Derudover skal UU hjælpe unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

UU Faaborg-Midtfyn står til rådighed for børn, unge, forældre, skoler, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Deres opgaver er, at:

  • vejlede elever i grundskolen
  • vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv
  • vejlede unge med behov for ekstra vejledning
  • vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse

Campus Faaborg har UU-vejleder Lone Akselsen med i samarbejdet.

SPS

Socialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, selvom de har en funktionsnedsættelse.

Det er den SPS-ansvarlige på skolen, som ansøger om støtte på dine vegne. Du skal derfor kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted, hvis du har behov for specialpædagogisk støtte (SPS). Du kan kontakte skolen allerede inden, du er startet på din ungdomsuddannelse og blive sat i kontakt med den SPS-ansvarlige på skolen. Er du startet, kan du starte med at spørge dine lærere eller administrationen på din skole.

Ordblindetest- og undervisning

Er du startet eller skal til at starte på en ungdomsuddannelse og enten er ordblind eller gerne vil udredes for ordblindhed, så findes der både test og undervisning af unge med læse-, stave- og skriveproblemer på Campus Faaborg. Der findes gratis tilbud for alle unge, der ikke længere er en del af grundskolen. På Campus Faaborg er det HF & VUC Fyn, der tilbyder gratis test og undervisning.

Psykologordning

Er du tilknyttet STX på Faaborg Gymnasium og har psykiske problemer, du gerne vil dele med en psykolog, kan en mulig hjælp findes i psykologordningen. Det er din vejleder, uddannelsesleder eller rektor på skolen, der kan henvise dig til psykologiordningen.

Om psykologiordning:

Psykologordningen ved De Fynske Gymnasier og HF har eksisteret siden 1992 og er i dag fast forankret ved Odense Katedralskole, der har bilaterale kontrakter med de 10 andre fynske gymnasier omkring finansiering af ordningen. Psykologordningen har fra 2011 bestået af to fuldtidsansatte psykologer samt en deltidstilknyttet sekretær.

Psykologordningens kerneopgaver er dels at hjælpe unge med begyndende psykiske problemer og dels løbende at udvikle og opkvalificere vejlederfunktionen i kontakten med eleverne for at mindske sårbare elevers frafald.

Psykologordningen tilbyder udelukkende helt korte problemfokuserede samtaleforløb. Så har en ung brug for et egentlig og længerevarende behandlingsforløb, som f.eks. ved komplekse psykosociale belastninger, konstaterede psykiske lidelser eller misbrug, hører den unge ikke til i Psykologordningens regi, men skal i stedet straks henvises til andre relevante aktører (se under Elevkontakt). Elever henvises til Psykologordningen via vejledere, uddannelsesledere eller rektorer på de tilknyttede skoler.

Headspace

Headspace er nogen at tale med for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. Det kan være tanker, der er svære at dele med andre. Intet er for stort eller småt, og det er de unge, som bestemmer, hvad der skal tales om. Headspace er desuden gratis og uforpligtende og man kan være anonym, hvis man ønsker det.

Headspace er åbnet i Faaborg på Nørregade 4, 2. sal hver tirsdag og torsdag kl. 12-18 for aftaler og drop-in.

Du kan booke en samtale her, eller via sms til 1403 – start beskeden med hs faaborg.

Rusmiddelcenter/spilafhængighed

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn tilbyder gratis rådgivning og behandling af stofmisbrug, alkoholmisbrug og spilafhængighed. Behandling kræver ikke henvisning, og man kan kontakte centret helt anonymt.

Adressen er Nørregade 4, 5600 Faaborg, men der tilbydes også behandling andre steder i kommunen efter aftale. Der er telefontid alle hverdage ml. kl. 8-12 på: 72 53 66 10

PsykInfo

I PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom. Der er rådgivning for alle borgere i regionen – også pårørende der har brug for mere viden.

Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Formålet med samtalen er støtte og vejledning samt information om tilbud til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende i Region Syddanmark.

Psykinfo tilbyder workshops og undervisning på uddannelsessteder i Region Syddanmark. Det er et gratis tilbud. PsykInfo kan også kontaktes for konkret sparring og rådgivning.

Du kan besøge PsykInfo alle hverdage i vores åbningstid. For at undgå evt. ventetid er du også meget velkommen til at ringe i forvejen og booke en tid med en rådgiver.

Adresse og kontaktoplysninger:

PsykInfo Region Syddanmark
Lille Grundet Hulvej 7, bygning N,
7100 Vejle

Tlf.: 99 44 45 46
E-mail: psykinfo@rsyd.dk

Åbningstid:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9:30-14:30
Torsdag kl. 13:30-17:30

Internetpsykiatrien

Internetpsykiatrien er et effektivt online behandlingstilbud for angst og depression. Behandlingen er gratis og er rettet mod let til moderat angst og depression, og desuden foregår det i eget hjem. Dog målrettet personer over 18 år.

Boblberg

Boblberg er en digital platform, hvor formålet er, at du kan finde nye fællesskaber, venskaber og interesser. Det er gratis tilbud, hvor du opretter en personlig profil og kan komme i kontakt med andre, som f.eks. deler samme interesser med eller blot møde nogle, som du kan tale og skrive med.

Det er et uformelt forum, hvor det ikke handler om at opstille et perfekt billede, men hvor du i stedet for har en unik mulighed for at finde andre, der står i samme situation som dig og leder efter det samme.

Ud i naturen – ind i fællesskabet

Ud i naturen – ind i fællesskabet er et projekt, hvor veteraner og sårbare unge mødes ugentligt til aktiviteter i naturen med alt fra bålmad, træklatring, sejlads til naturterapi.

Har du lyst til at være en del af aktiviteterne, så er der åbent for at alle kan deltage hver tirsdag kl. 16-19 i Piptornskov, Bymarken 14, 5600 Faaborg.

Du kan også kontakte projektleder Lars Simonsen på e-mail: lasim@fmk.dk eller på tlf.: 72 53 49 23.

Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn startede i 2022 et projekt, der har til formål at støtte og hjælpe ensomme og isolerede unge ind i sociale fællesskaber.

I projektet uddannes der frivillige ambassadører i foreninger og en frivilliggruppe, der kan tilbyde den unge den tryghed, de har brug for, når kontakten til et nyt fællesskab skal etableres.

I projektet findes der to tilbud:

  1. Matchforløb: Frivillige følgevenner facilitere de unges indtræden i nye sociale sammenhænge. Det kan være den lokale fodboldklub, rollespilsforening eller genbrugsbutik.
  2. Mindre sociale fællesskaber: Gruppe for særligt sårbare unge både online og fysisk, for dem der har brug for et lidt mindre fællesskab at starte med.

Så savner du at være en del af fællesskabet, tilbyder vi en tryg vej ind i fællesskaberne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Eller ring/sms os på tlf. 2082 7300.

SSP

SSP er et kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi (SSP). Det overordnede formål er at forebygge kriminalitet blandt kommunens børn og unge gennem en tidlig indsats rettet mod en øget trivsel. I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes der bl.a. med forebyggende indsatser målrettet konkrete unge, der i særlig grad udviser risikoadfærd. Hvis du har brug for at

Kommunal Ungeindsats

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én indgang til kommunen. Sammen med dig koordinerer vi aktiviteterne, der skal til, for at du kommer godt videre i uddannelse eller job, når du er færdig i 9. eller 10. klasse eller er droppet ud af en uddannelse.

Du kan som ung i alderen 15-25 år, eller som forælder til unge under 18 år, henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Vil du vide mere om den kommunale ungeindsats, eller har du spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse, så kontakt din uddannelsesvejleder. Hvis du i forvejen har en sagsbehandler i kommunen, er du også velkommen til at kontakte denne.

Du kan også skrive til KUI's virksomhedspostkasse, hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig kui@fmk.dk.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Skole og uddannelse

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00