Organisering

Her kan du læse om, hvordan de enkelte enheder i projektet er organiseret.

Campus Faaborg er organiseret på en måde så samarbejdet på tværs af institutioner er det bærende. Her løfter vi et fælles ansvar for, at unge på Faaborg-egnen får en ungdomsuddannelse i et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø, hvor de fællesskabende aktiviteter og den lokale forankring skal sikre de unges trivsel samt fremtidige karrieremuligheder uanset valg af ungdomsuddannelse. Desuden har vi fokus mod det lokale arbejdsmarked behov for veluddannet arbejdskraft nu og fremover, som vi i campus-regi også gerne vil sikre.

Campusråd

Campusrådet består af direktionsrepræsentanter fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og direktionsrepræsentanter fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Rådet har til opgave at skabe rammerne for, at visionerne for Campus Faaborg indfris. Rådet skal også bidrage til, at campus løbende udvikler sig i takt med elevernes mangesidige behov, lokalsamfundets behov såvel som erhvervslivets behov for at kunne tiltrække velkvalificeret arbejdskraft.

Campusrådet skal sikre sammenhængskraften i Campus Faaborg samarbejdet til gavn for elever, lærere, medarbejdere, lokalsamfund og erhvervsliv. Det er også Campusrådet, der skal tage initiativ til, at institutionerne ansøger om de rette uddannelsesudbud samt arbejder for, at der kan tilknyttes boliger til fremtidens Campus Faaborg. Campusrådet mødes 4 gange årligt.

Skolefællesskab

Skolefællesskabet består af relevante ledere fra uddannelsesinstitutionerne og fra 10. klasse. Skolefællesskabet har til opgave at have konkrete drøftelser af, hvorledes relevante aktiviteter iværksættes og ikke mindst omsættes på tværs af institutioner. Her indgås aftaler om forskellige uddannelsesaktiviteter for det enkelte skoleår, og skolefællesskabet udarbejder og justerer årshjul for disse. Desuden skal skolefællesskabet styrke samarbejdsflader mellem uddannelsesenhederne, herunder beslutte og planlægge tværgående leder- og medarbejderudviklende aktiviteter i campusregi. Skolefællesskabet mødes minimum 4 gange årligt.

Udvalg

Formandskabet i Campusrådet har nedsat to udvalg, der varetager konkrete opgaver og aktiviteter, der har til formål at styrke campusfællesskabet og højne elevernes trivsel. Vejlednings- og trivselsudvalget består af studievejledere, UU-vejleder og SSP på tværs af uddannelsesinstitutionerne og Faaborg-Midtfyn Kommune. Her drøftes indgangs- og overgangsvejledning, samt fælles problemstillinger i den uddannelsesvejledning.
Eventudvalget er ansvarlig for at afholdelse af fire årlige events på tværs af skolerne, som eleverne er involveret i planlægningen af. Derudover understøtter Eventudvalget initiativer initieret af eleverne.
Arbejdet i de enkelte udvalg evalueres en gang årligt.

Virksomhedspanelet

Virksomhedspanelet er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i området. Campus Faaborg er i tæt dialog på med virksomhedspanelet, hvor repræsentanter fra bl.a. Faaborg Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune sidder med. Dette gøres ud fra intentionen om, at vi på Campus Faaborg gerne vil være med til at sikre arbejdskraft til de lokale virksomheder. Vi ønsker at øge elevernes kendskab til det lokale erhvervsliv og de muligheder, der er her.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Skole og uddannelse

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00