Campus samarbejde

Her kan du læse om Campus Faaborg og Campussamarbejdet, som bl.a. har til formål at skabe et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø på Faaborg-egnen.

Hvad er Campus Faaborg

Campus Faaborg åbnede for første gang dørene i august 2021. Campus Faaborg er et tæt samarbejde mellem en række lokale skoler og uddannelser, Faaborg-Midtfyn Kommune og det lokale erhvervsliv.

Campus Faaborg består af:

 • Faaborg Gymnasium
 • Dalum Landbrugsskole i Korinth
 • HF & VUC Fyn i Faaborg
 • FGU Syd- og Midtfyn i Faaborg
 • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium
 • Social- og Sundhedsskolen Fyn
 • Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd
 • Forstbotanisk Center Øxenhaverne
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Ungdomsskolen i Faaborg
 • Campus10

Som elev vælger du én uddannelse at gå på, men bliver en del af fællesskabet på tværs af skoler og adresser. Eleverne mødes på tværs af uddannelser til fælles events, fester og fredagscaféer. Derudover arbejdes der på fælles valgfag.

Campussamarbejdet handler om at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse og samtidig at skabe et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø for unge på Faaborg-egnen.

Campussamarbejdet spænder bredt. Gennem forskellige udvalg med repræsentanter fra Campus-partnerne arbejdes der på at øge trivsel og vejledning, udvikle events og fritidsaktiviteter for alle og på anden vis skabe et fedt uddannelsesmiljø på tværs af Campus Faaborg. 

I Campus samarbejdes der ligeledes med lokale virksomheder om at sikre lærepladsgaranti. Der er i den forbindelse nedsat et virksomhedspanel, hvis primære opgave er at sikre, at der er et match mellem behovet for kvalificeret arbejdskraft, unges valg af erhvervsuddannelse og behovet for lokale lærepladser. De har udviklet lærepladsportalen fynsfremtid.dk, hvor man blandt andet kan finde hvilke virksomheder, der er godkendt til at tage lærlinge ind.

Hvorfor Campussamarbejdet

Campussamarbejdet startede i 2020 grundet flere udfordringer på uddannelsesområdet:

 • Lang transport til nærmeste erhvervsuddannelse
 • I 2019 stod 70 lokale unge uden læreplads
 • 12% får aldrig en uddannelse i Faaborg-Midtfyn Kommune mod 7,5% på landsplan
 • Faldende ungedemografi
 • Mangel på faglært arbejdskraft lokalt og nationalt

Campussamarbejdet er herudfra sat i verden for at tiltrække flere ungdomsuddannelser til Faaborg-egnen, da de faaborgske unge inden Campus Faaborg var udfordret i forhold til uddannelsesmuligheder i nærområdet. Campus Faaborg skal være med til at sikre, at flere unge tager en ungdomsuddannelse ved at kunne tilbyde flere unge at tage deres uddannelser lokalt, så hverken transport eller usikkerheden ved at flytte væk står i vejen for at tage en uddannelse, de ønsker.

Formålet med Campussamarbejdet er derfor først og fremmest at skabe et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø for alle unge på Faaborg-egnen. Målet er, at alle unge skal have det godt på deres uddannelse og have mulighed for at være en del af fede, fællesskabende aktiviteter.

I Campussamarbejdet undersøges der fortsat, hvilke andre uddannelser, der kan have elevgrundlag til at blive en del af Campus Faaborg, så flest muligt unge kan blive og tage deres uddannelse lokalt.

Campussamarbejdet skal gennem sin lokale forankring sikre det lokale arbejdsmarkeds behov for veluddannet arbejdskraft nu og fremover. Ligeledes skal det sikre lærepladser til de elever, der vælger uddannelser, hvor der er behov for det. Samarbejdet med virksomheder er en vigtig del af Campussamarbejdet, da der ønskes et opgør med myten om, at erhvervselever ikke kan finde lærepladser. 

Campussamarbejdet er ligeledes etableret for at gøre det muligt at spare og vejlede på tværs af uddannelsesinstitutioner, så unge får den bedst mulige overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse på Campus Faaborg. Ligeledes giver det en større redskabskasse til at sikre elevernes trivsel uanset hvilken Campus-uddannelse, de vælger.

Støtte fra Region Syddanmark

I december 2021 fik projektet Campus Faaborg godkendt en bevilling fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 2,7 mio. kr. til at understøtte den videre udvikling af uddannelsessamarbejdet i Campus Faaborg og de fælles Campus-aktiviteter hen over de kommende 3 år.

Det giver os mulighed for i endnu højere grad at udnytte de mange synergier på tværs af de otte Campus-partnere. Det har blandt andet resulteret i 4 årlige events for alle Campus-elever, hvor de mødes til fællesskabende aktiviteter og socialt samvær på tværs af uddannelser.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Skole og uddannelse

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00