Visioner

Her kan du læse om Campus Faaborgs overordnede visioner.

I Campus Faaborg arbejder vi ud fra 3 overordnede visioner:

  1. At tiltrække flere ungdomsuddannelsestilbud, så transporttid ikke bliver en barriere for gennemførelse.
  2. At skabe et attraktivt ungemiljø for alle unge i Faaborg-egnen.
  3. At flere unge tager en erhvervsuddannelse med lokal læreplads til gavn for de unge, som kan uddanne sig i nærmiljøet og til gavn for lokale virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft.

Disse visioner er skabt på baggrund af en baggrundsanalyse om ungedemografien i Faaborg og omegn, der viser, at 12 % af unge i Faaborg-Midtfyn kommune aldrig får en uddannelse. På landsplan er tallet 7,5 %. Derudover er ungedemografien faldende og manglen på faglært arbejdskræft lokalt såvel som national er voksende. Derudover har mange elever lang transport til nærmeste erhvervsuddannelse.

Gennem Campussamarbejdet mellem uddannelser, kommune og virksomheder er formålet at videreudvikle, fastholde og tiltrække ungdomsuddannelser til Faaborg, samt at skabe et levende, lærerigt og ikke mindst fællesskabende ungdomsmiljø, så flere unge fra både Faaborg-området og Broby-området starter på og fastholdes i ungdomsuddannelse. Der skal sikres gode og lige muligheder for uddannelse til unge i et tyndt befolket område.

Hvordan?

  • Der arbejdes blandt andet på at få flere EUD satellituddannelser til Campus Faaborg. Vi har fokus på, at de uddannelser, der kommer til, er bæredygtige og derfor lægger vi et stort arbejde i at undersøge mulige elevgrundlag og andre påvirkende faktorer for at sikre en bæredygtig uddannelse.
  • På Campus Faaborg er der organiseret flere udvalg, der skal bidrage til, at der bliver afholdt fællesskabende events, fritidsaktiviteter o.l. for alle Campus-elever. Derudover er der fokus på vejledning og trivsel for alle Campus-elever, hvor kompetencer på tværs af uddannelsesinstitutioner deles. Samarbejdet og sparring omkring de unges overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse på tværs af partnerne i Campus skal ligeledes bidrage til at eleverne fastholdes og er veltilpasse i den ungdomsuddannelse, de har valgt eller får den fornødne støtte og vejledning til andre valgmuligheder. Campus elevrådet bidrager med inputs til events, aktiviteter og fredagscaféer på tværs af Campus Faaborg og som er frontløbere for fællesskabet.
  • Virksomhedspanelet, som blev nedsat i 2019, har som primære opgave at sikre, at der er et match mellem behovet for kvalificeret arbejdskraft, unges valg af erhvervsuddannelse og behovet for lokale lærepladser – både her og nu og i fremtiden. Virksomhedspanelet består af repræsentanter for det lokale erhvervsliv bredt i forhold til brancher, LO, repræsentanter for de regionale uddannelsesinstitutioner og relevante nøglemedarbejder fra Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder også kommunale arbejdsgivere.

Visioner i tal

  1. Øge overgangen til ungdomsuddannelse for unge på Faaborg-egnen med 10%.
  2. Formindske frafaldet fra ungdomsuddannelser i Faaborg-området med 10%.
  3. Forhøje antallet af unge på Faaborg-egnen, der deltager aktivt i Ungdomsskolens aktivitetstilbud efter skoletid med 10%.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Skole og uddannelse

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Borger: Send sikkert

Virksomhed: Send sikkert 

Telefontider:

Mandag 8.00 - 15.30
Tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30