Campus elevråd

Her kan du læse om det fælles elevråd på Campus Faaborg og referater fra Campus deres møder.

På Campus Faaborg er demokrati og medbestemmelse vigtigt, og derfor har vi naturligvis et fælles elevråd.

Hver uddannelse har to elevrepræsentanter i Campus-elevrådet, og deres vigtigste opgaver er at:

 • drøfte emner, som berører campus-elever
 • planlægge og afholde større og mindre events for campus-elever
 • rådgive de øvrige udvalg - f.eks. eventudvalget og markedsføringsudvalget

Campus-elevrådet har blandt andet arbejdet med:

 • Fælles studiekort
 • Dialogmøde med Kommunalbestyrelsen
 • Konkurrence til Campusdagen
 • Goodiebags til nye elever
 • Sociale medier
 • Fælles fredagsbar

Kom med i Campus-elevrådet

Er du elev, og har du lyst til at være med til at udvikle Campus Faaborg og lave fede events? Og samtid lærer andre unge fra andre uddannelser at kende? Så meld dig til Campus-elevrådet.

De fleste uddannelser vælger elevrepræsentanter, når skoleåret starter. Prik til din lærer, rektor eller forpersonen i dit eget elevråd og sig, at du gerne vil være med.

Der er plads til to elever fra hver uddannelse i Campus-elevrådet. Herudover deltager 1-2 voksne, som står for praktiske opgaver. Det er kun eleverne, som har stemmeret i Campus-elevrådet.

Campus Faaborgs fælles elevråd mødes 5-6 gange årligt, hvor vi på skift besøger hinandens uddannelser. Møderne ligger i skoletiden, og fraværet er naturligvis lovligt. Vi arrangerer fælles transport til/fra møderne og fælles frokost.

Egne elevråd

Hver uddannelse har også sit eget elevråd.

De tager sig af emner, som kun berører den enkelte uddannelse - helt som du kender det fra grundskolen.

Luk alle
Åben alle

Referat fra Campuselevrådsmødet den 10. maj 2023

Referat fra møde i Campus-elevrådet

d. 10. maj 2023 kl. 11.00 – 13.00

Sted: Dalum Landbrugsskole, Korinth

Deltagere: Anna Maria (FGU), Anna og Emilie (Dalum Landbrugsskole), Dagmar og Zigge (Faaborg Gym) og My (Campus Faaborg)

Punkt 1 – Velkomst

 • Det er vores sidste møde i dette skoleår.

Punkt 2 – Evaluering af mødet med politikerne om børn og unges mentale trivsel d. 28.3.

 • Godt, at det var på unges hjemmebane og mere uformelle rammer og mad. Det gav mindre præstationspres og en bedre snak.
 • Unge blev inddraget på en god måde og de oplevede, at politikerne var nysgerrige og lyttede.
 • Vigtigt at få drøftet diagnoser, da forståelsen heraf er meget forskellige hos unge og politikere.
 • Mødet kunne godt have været længere, så vi kom mere i dybden med emnerne og fik bundet dem sammen.
 • My gør opmærksom på, at man altid må skrive direkte til en politiker, hvis man har noget på hjertet fx et godt forslag.
 • Der bliver foreslået mere sammenhængende undervisning med plads til fordybelse i skolerne. Andre i elevrådet vil hellere have den nuværende form med skiftende fag i løbet af dagen.

Punkt 3 – Evaluering af Campusdagen

 • Generelt en god dag, som mange hyggede sig med.
 • Posterne var gode og alsidige med både bevægelse og tænkeopgaver. Nogen synes at enkelte poster var barnlige, mens andre godt kunne lide det mere legende.
 • Nogen pjækker, så det er godt, at der bliver ført fravær.
 • Det fungerer godt at elevrådet står for en post, men også har mulighed for at være med på et hold.
 • Blandede hold på tværs af uddannelserne er også godt. Man lærer hinanden at kende og får håndteret fordomme om hinanden. For nogle elever er det dog svært, så det skal styres af lærerne.
 • Kagen var virkelig dårlig.

Punkt 4 – Fælles fredagscafé

 • Elevrådet har ikke fundet en dato, og nu er der for kort tid til sommerferien.
 • Målet bliver at lave en fælles fredagscafé i september/oktober på gym, hvor alle er inviteret. Elevrådet opfordrer det nye elevråd til at stå for det.

Punkt 5 – Filmklub

 • Nyt initiativ er klar!
 • Første film er onsdag d. 24.5. kl. 16. Dørene åbner kl. 15.30.
 • Elevrådet opfordres til at være med til at stå for eventen ved at tjekke billetter og sende folk godt hjem.
 • My giver plakater, som elevrådet deler på deres skoler.
 • OBS: Dalum har ofte først fri kl. 16 og kan derfor været forhindret. De øvrige skoler har tidligere fri, og elever kan derfor risikere at tage hjem, hvis det bliver senere.
 • TODO: Alle hænger plakater op og deler digitalt


Punkt 6 – Kulturnatten d. 16.6.

 • En hyggelig aften i Faaborg med to Campus-zoner. Her er små aktiviteter og plads til at hænge ud. Der er også en scene og plads til udstillinger.
 • I Grønnegade 40 holder Gym, Ungdomsskolen og kommunen (My) til. Her er en scene med plads til at optræde, hængud-spot og krea-workshops.
 • Ved havnebadet holder Dalum og FGU til. Der bliver en rodeotyr mm.
 • Elevrådet forslår fokus på godt samvær og adfærd. Gerne med fokus på flirt og samtaler i relation hertil.
 • TODO:
  • Anna Maria spørg pianist fra FGU, om han vil spille
  • Zigge og Dagmar spørg musikholdet på Gym, om de vil spille.
  • Anna og Emilie spørg på Dalum, om værkstedet vil rykke ud med en aktivitet.
  • My kontakter Headspace og hører, om de vil være med + drøfter sexualundervisnings-vinkel med Ungdomsskolen.

Punkt 7 – Studiestartsevent d. 25.8. på FGU

 • Studiestartsevent for alle elever en fredag eftermiddag. Det er forsøgt koordineret, så det ikke støder sammen med studiestartsture mv.

Hvad er fedt for eleverne:

 • At møde hinanden
 • At det er uformelt og hyggeligt
 • Godt med mad, små drop-in-aktiviteter og en fælles afslutning med standup eller musik.
 • Forslag: Vandkanoner, rodeo, Tingcentralen
 • Vigtigt, at man ikke kommer direkte fra noget andet nyt

Goodiebags

 • Pakkes og uddeles i august. Zigge og Dagmar vil gerne være med til at pakke.
 • Uddeles til nye elever, og vi fortæller samtidig om Campus-Elevrådet.
 • Ønske om en slikkepind eller noget andet lidt hyggeligt i posen.
 • Obs: hvis der skal købes vandflasker igen, så skal det ikke være de samme. De går let i stykker.
 • TODO: My/Vikar står for at koordinere pakning og uddeling.

Punkt 8 – Eventuelt

 • Intet.

Punkt 9 – Næste år

 • My går på barsel til sommer, så i det nye år bliver det en anden voksen, som varetager Campus-Elevrådet.
 • Zigge og Dagmar fra Gym ønsker at fortsætte. Dette aftaler de med deres rektor.
 • Anna Maria fra FGU ønsker at fortsætte, hvis hun også er FGU-elev næste år.
 • Alle øvrige medlemmer skal videre i deres uddannelse andre steder end på Campus Faaborg.
 • Næste møde bliver i september.
 • TODO: My kontakter uddannelser og beder dem melde elever ind til Campus-elevrådet til næste skoleår.

Referat fra Campuselevrådsmødet den 9. marts 2023

Referat fra Campuselevrådsmøde d. 9. marts 2023 kl. 11.00 – 13.00 på FGU

Deltagere: Anna (FGU), Merih og Majd (Campus10), Celine og Emilie (Dalum Landbrugsskole), Dagmar (Faaborg Gym) og My (Campus Faaborg)

Afbud: Natasja (FGU) Sofie (Campus Faaborg), Rasmus (EDU/FGU), Sigrid (Faaborg Gym)
Obs: Merih og Majd deltog først fra punk 3 – Kulturnatten.

Dagsorden

Punkt 1 – Velkomst

 • Celine er vikar for Anna til mødet i dag.

Punkt 2 - Nyt fra Campusrådet d. 28.2. - Sigrid deltog på vegne af elevrådet

 • Der blev talt om at lave en bygning til FGU tættere på de øvrige uddannelser ved søen, og man vil passe så godt på naturen som muligt
 • Studieboliger er stadig på tegnebrættet
 • Elever fra de forskellige ungdomsuddannelser skal ud på folkeskolerne og fortælle om deres uddannelser

Punkt 3 - Aktuelle sager og events i Campus Faaborg

 • Stadigt et stort ønske i elevrådet.
 • Skal ligger fra kl. 14, så ingen når at tage hjem.
 • Bør kombineres med en aktivitet fx fodbold, Uno-turnering eller noget andet.
 • My vil gerne hjælpe med at arrangere en aktivitet til fredagsbar og købe en præmie. Men hun må ikke hjælpe med noget med alkohol.
 • TODO: Dagmar hører Faaborg Gym om, hvilken fredag i april og hvilen i maj, hvor de kan åbne fredagsbaren for alle Campus-elever. Nå hun har datoen, skriver hun den i messenger-gruppen, og så tjekker alle med deres egne skoler, om de kan komme.

Fodboldturnering i marts

 • Aflyst pga. for få tilmeldte
 • Faaborg Gym og FGU fortæller, at de ikke har hørt noget fra lærerne om eventen
 • Dalum blev kraftigt opfordret til at deltage af deres aften/nattevagt.

Fritidsaktiviteter, som er klar

 • Speedbådskørekort.
 • TODO: My sender plakat ud sammen med referatet.

Biografklub

 • Samarbejde med Helios om en månedlig filmvisning til billige penge.
 • Elevrådet vil gerne hjælpe med at vælge film og sprede budskabet, men hovedansvaret for formidlingen ligger på de voksne.
 • Tirsdag kan Dalum komme gratis i biografen i Korinth, og torsdag har Ungdomsrådet unge-café: derfor foreslås onsdag.
 • TODO: My giver fritids- og aktivitetsudvalget besked om, at elevrådet bakker op.

Kulturnatten d. 16. juni

 • En hyggelig aften i Faaborg med en Campus-zone. Her er små aktiviteter og plads til at hænge ud. Der er også en scene og plads til udstillinger.
 • Elevrådet ønsker at Campus Faaborg deltager i planlægningen og afviklingen af eventen. De er i tvivl om, om de selv kan bidrage til indholdet.
 • TODO:
  • My giver eventudvalget besked om, at elevrådet ønsker at bevare eventen.
  • ALLE undersøger på deres skoler, om nogen vil udstille, læse op, har et band, lave en udstilling eller noget helt andet. Der skal bare være en løs ide, så kan My hjælpe med at få det til at ske.

Punkt 4 - Evaluering af temadagen om børn og unges mentale trivsel d. 1.2.
Dagmar, Anna, Sigrid og Natasja deltog på temadagen:

 • Det var fedt at være med, og vi vil gøre det igen.
 • Føler sig set og hørt – også efterfølgende hvor voksne fra egen uddannelse har taget kontakt med flere spørgsmål.
 • Ønske om flere muligheder for at tale med politikerne
 • Rammerne var for pæne og formelle.
 • Oplægget med Lars Kirdan gav ikke mening, og man ønskede sig i stedet mere lokal og kvalitativ viden
 • Enkelte oplæg var kedelige eller irrelevante fx om børn. Andre oplæg var gode.
 • Unge skal høre mere på dagen. Kun én ung havde et oplæg, og det var dem på scenen, man blev hørt af alle.
 • For stort fokus på konsekvenserne af skærme og søvn i stedet for problemerne bag brug af skærm og for lidt søvn.
 • En gammeldags opfattelse af diagnoser og forældet data på det felt.
 • For stort fokus på skærme som årsagen til søvnmønstre. Man glemmer de biologiske betingelser.

Nyt og uformelt møde tirsdag d. 28.3. kl. 16-17.30

 • Alle, som var med på temadagen + Ungdomsrådet er velkomne.
 • Alle unge, som bor, arbejder eller går i skole i FMK er medlem af Ungdomsrådet, og må derfor deltage.
 • Kun 8 politikere deltager. De vil gerne tale med unge om mental trivsel.
 • Tilmelding til My.
 • TODO: Tilmelding til My, hvis man vil med.

Punkt 5 - Campusdagen d. 16.3. kl.

Vi har en post på cirka otte minutter hvor 2x2 hold dyster mod hinanden.

Bud fra elevrådet, som har spurgt på deres skoler:

 • Traktor-gæt
 • Tovtrækning
 • Æggeløb
 • Kæphest
 • Spaghettitårn
 • Støvlekast
 • Frezzer

Valgt post:

 • Andedam og tovtrækning

Elevrådets rolle på dagen

 • Overrække præmien v. Dagmar og Emilie
 • Stå på post eller være på et hold.
 • TODO:
  • My forbereder posten
  • ALLE skriver til My, om de er på post eller på et hold. Hvis man ikke giver besked, så er man på post.

Punkt 6 - Eventuelt

 • Ungdomsrådet er for alle unge. Man kan følge med i begivenheder her: www.facebook.com/FMKUngdom

Punkt 7 - Dato og sted for næste møde

 • 17.5. kl. 11-13
 • På Dalum
 • TODO: Emilie sørger for et lokale og at fortælle kantinen, at vi spiser med.

Referat fra Campuselevrådsmødet den 24. januar 2023

Referat fra Campuselevrådsmøde den 24. januar 2023

Sted: Faaborg Gymnasium

Deltagere: Merih og Majd (Campus10), Anne og Emilie (Dalum Landbrugsskole), Sigrid og Dagmar (Faaborg Gym) og My (Campus Faaborg)

Afbud: Natasja og Anna (FGU), Pia og Sofie (Campus Faaborg)

Dagsorden

Punkt 1 - Velkomst og præsentation af deltagere

 • Velkommen til nye fra landbrugsskolen. Anna og Emilie går på GF2
 • Erik og Rasmus fra EUD er videre i praktik og i Svendborg, så de deltager ikke mere.

Punkt 2 - Evaluering af studieturen til Campus Køge

 • Dejligt at komme på tur og se andre skoler. Det vil vi gerne deltage i igen.
 • Faciliteter og uddannelse
  • Attraktivt med mange uddannelser tæt på hinanden og et samlet ungemiljø. At være mange, men ikke for mange, er attraktivt.
  • Studieboliger er et stort plus
  • Vi ønsker os mere natur både inde og ude, end Køge havde. Både fordi det er rart at være omgivet af natur, men også fordi det er nødvendigt for uddannelsen på landbrugsskolen
  • Det bør være muligt at tage end hel EUD i Faaborg.
 • Fællesskaber
  • Svært at se, om eleverne havde fællesskaber på tværs, men det ønsker vi os fordi:
   • Det giver flere muligheder i livet at kende flere mennesker
   • At det er sjovt og inspirerende at møde andre unge og nedbryde fordomme
   • Mange unge vil gerne fællesskaberne, men har brug for at blive tvunget til at møde andre unge gennem aktiviteter.
   • Aktiviteter kunne være konkurrencer, fester, ture med og uden overnatning.
   • Lærerne er meget vigtige, fordi de kan motivere og skubbe på, at unge deltager i noget, de ikke kender. Et godt eksempel er UDIL-løbet på landbrugsskolen.

Punkt 3. Temadag om Børn og unges mentale trivsel d. 1.2.

 • Transport
  • Ungdomsskolen hjælper. Elevrådet bliver samlet op i Faaborg. Mere info kommer i starten af næste uge fra My eller Lars Mosgaard.
 • Hvad vil vi gerne fortælle de voksne på dagen?
  • Eksamener og karakter giver et stort pres. Både unge og forældre bidrager til det pres. Hvis skolen lagde mindre vægt på det, ville unge og voksne nok også lægge mindre vægt på det.
  • Den faglige støtte i grundskolen er ikke god nok, hvis alle skal kunne alt
  • Mere uddannelse til lærerne i at spotte diagnoser, ordblindhed mv.
  • Behov for mødesteder og events for alle unge. Også i weekenderne.
  • Psykiatrien og adgang til psykologhjælp er for svært og vi venter for længe. Der er også behov for forskellige tilbud til forskellige mennesker.
  • Mange voksne har fordomme om unge, og vi oplever ikke, at vi kan ændre dem.
  • Klima og bæredygtighed bekymret os meget. Hvad gør politikerne ved det?

Punkt 4 - Aktuelle sager og events i Campus Faaborg

 • Fodboldturnering d. 8. marts
 • Campusdagen d. 16. marts
  • Alle skoler deltager, det ligger i skoletiden
  • Det var vildt sjovt sidste år
  • Elevrådet spørg på deres skoler, om eleverne har ideer til små konkurrencer på cirka 10 minutter, hvor to hold kan dyste mod hinanden.
 • Fritidsaktiviteter på vej
 • Fredagsbar for hele Campus?
  • Det vil vi mega gerne. Og også gerne en fest.
  • Zigge og Dagmar taler med gymnasiets ledelse og festudvalg, om de vil være med. Sammen finder de 2 fredage, hvor det kan passe at invitere alle andre.
  • Anna og Emilie taler med Dalum om at arrangere transport til/fra skolen
  • Når datoen er valgt, skal budskabet spredes til alle, så det bliver stort og sjovt.
  • Det er vigtigt med en aktivitet eller konkurrence.

Punkt 5 - Repræsentant til Campusrådet

 • Her sidder man sammen med alle cheferne og kan påvirke de helt store beslutninger i Campus Faaborg.
 • Næste møder er er tirsdag den 28. februar 2023 kl. 11-12.30 (inkl. frokost) og afholdes på Faaborg Gymnasium.
 • Zigge melder sig. My sørger for, at Pia får hendes kontaktoplysninger.

Punkt 6 - Hvordan kan vi fortælle flere unge om alle uddannelser på Campus Faaborg

 • Flere fortæller, at de ved for lidt om deres muligheder for at vælge uddannelse efter 9./10. klasse. Derfor tages punktet op i elevrådet. Elevrådet foreslår:
  • Bedre brobygning, så brobyggere også taler med nuværende elever og oplever kulturen på skolerne.
  • Unge fra ungdomsuddannelser skal med ud på grundskoler og fortælle om deres uddannelse. Man lytter mere på en ung, end på lærerne.
  • Behov for kønsneutral studievejledning.

Punkt 7 – Eventuelt

 • Nej.

Punkt 8 - Dato og sted for næste møde

 • 9. marts kl. 11-13 på FGU. My spørg Natasja og Anna, om tidspunktet passer dem.

Referat fra Campuselevrådsmødet den 23. november 2022

Referat fra møde i Campus-elevrådet d. 23. november 2022 kl. 11.00 – 13.00 inkl. frokost

Afholdt på Dalum Landbrugsskole, Korinth.

Til stede var Anna og Marie Louise (FGU), Rasmus og Erik (EUD), Majd og Merih (Campus10), Anna (Dalum), Sigge og Dagmar (Faaborg Gym), Pia og My (FMK og Campus Faaborg).

Punkt 1 Velkomst og præsentation af deltagere

 • Faaborg Gym har skiftet medlemmer. Tak til Laura og Freja og velkommen til Dagmar og
  Zigge
 • FGU har suppleant Anna med, da Natasja er forhindret
 • Dalum er ved at finde nye repræsentanter, og Anna deltager denne gang.

Punkt 2 Rundtur på Dalum Landbrugsskole

Anna viser rundt og fortæller om skolen.
- Vi ser, hvor der skal være eventen Jul på landbrugsskolen

Punkt 3 Kort præsentation af, hvad Campus Faaborg og elevrådet er

 • Hvad er Campus Faaborg, og hvad kan det?
  • Et samarbejde mellem skoler, virksomheder og kommunen. Målet er et bredt
   udbud af ungdomsuddannelser og at det er godt at være elev her.
 • Formålet med Campus-elevrådet
  • At være talerør for eleverne på alle uddannelser
  • At lave sociale arrangementer, som styrker sammenholdet og studiemiljøet på
   tværs af uddannelser
  • Rådgive andre udvalg om unges ønsker og behov

Punkt 4 - Børn og unges mentale trivsel

 • Input til program for særlig temadag om børn og unges mentale trivsel d. 1.2.2023
 • Neurodiversitet: plads til forskelligheder og behov for uddannelse af voksne
 • Svært at få psykologhjælp rettidigt
 • Altid går hurtigt, og det er svært at følge med
 • En skræmmende verden: krig, økonomi, klima, sundhed mm.
 • Høje standarter for, hvordan man skal være, hvad man skal gøre og hvad man skal
  vide
 • Særligt presset er skolen og karaktererne. Pres komme fra en selv, fra skolen, fra
  venner, fra klassekammerater, fra forældre og fra samfundet.
 • Mange føler sig som projektbørn / forældre lægger deres eget pres og fejl over på
  deres børn
 • Søvnen er presset af lektier, mange tinge at se til og at mødetider passer dårligt
  med teenagekroppens biologiske rytme.
 • Unge bliver for hurtigt voksne, men er heller ikke gamle nok til selv at bestemme
  (den gode gamle BølleBob-sang)

Invitation fra Borgmesteren

 • Onsdag d. 1.2. på Boltinggår er der temamøde om børn og unges mentale trivsel. Her skal
  deltagerne blive klogere på, hvad udfordringerne er. Bagefter skal politikerne bestemme,
  hvad de vil gøre med de 20 millioner, som de har sat af til temaet.
 • Campus-elevrådet bliver inviteret. Må My har programmet og antallet af pladser, vender
  hun retur til Campus-elevrådet, som bestemmer, hvem der deltager.
 • OBS – det er en almindelige skoledag, så man skal have lov at sin skole til at deltage.

Punkt 5 – Kommunikation

 • Hvordan når vi ud til elever og kommende elever?
  • Lukkede Facebookgrupper fungerer på de enkelte skoler
  • My sender ud til Campus-elevrådets FB og så deler alle videre i deres egne grupper
  • Til alle benyttes Campus Faaborg FB’side www.campusfaaborg.fmk.dk samt
   hjemmesiden.
  • Der er behov for et let, sjovt og klar sprog, når der kommunikeres til elever og
   kommende elever. Ungdomsskolens hjemmeside fremhæves som et godt
   eksempel.
 • Hvor skal vi offentliggøre vores referater?
  • Offentliggøres på hjemmesiden, når de er godkendt af Campus-elevrådet.

Punkt 6 - Aktuelle sager og events i Campus Faaborg

 • Erik har deltaget i Campusrådets (chefer og rektorer) møde
  • Det var hyggeligt. Der blev drøftet campus-boliger, SOSU-uddannelse i Faaborg mm.
  • Erik fortsætter med at deltage, hvis det er muligt, når han kommer på GF2. Er det
   ikke muligt, udpeger Campus-elevrådet en ny repræsentant.
 • Jul på landbrugsskolen d. 6.12.2022
  • Alle elever er velkomne
  • Det ligger i skoletiden
  • My sender plakat til Campus-elevrådet, som de sender til deres lukkede FB-grupper
  • My udleverer plakater
 • Fodboldturnering i januar og februar
  • Alle campus-elever kan tilmelde hold på 4-7 personer af campus-elever og deres
   søskende
  • Vi spiller indledende runder hver onsdag kl. 15.30 - ? i Gymnasiets gymnastiksal
  • Finalen bliver på Campusdagen
  • Der er en stor pokal på spil
  • Mere info og tilmelding er på vej.
 • Studietur til Campus Køge d. 23.1.2023 kl. 8-16
  • Vi skal over og hente inspiration til, hvordan man laver et fedt Campus
  • Alle i Campus-elevrådet er inviteret. Det er en almindelige skoledag, så man skal
   have lov af sin skole til at deltage.
  • Udover Campus-elevrådet deltager rektorer, chefer mf.
  • Meld tilbage til My, om I vil med senest d. 7.12.
 • Sidst blev der drøftet
  • Førstehjælp og speedbådkørekort
   • Ungdomsskolen er ved at undersøge, som de igen kan oprette hold
   • Anna fra Dalum fortæller, at man kan få en førstehjælpsinstruktør ud, hvis
    man er mange nok. De har haft en fra Svendborg.
  • Ridning
   • Dalum er ved at undersøge, om de kan oprette fx månedlige hold
  • Fælles boldspil
   • Fodboldturnering er oprettet

Punkt 7 – Eventuelt

 • Vi nåede ikke punktet. Send punkter til My, så kommer de med på næste møde.

Punkt 8 - Dato og sted for næste møde

 • Vi tager gruppefoto på næste møde
 • Næste møde bliver på Gymnasiet d. 24.1. kl. 11-13
 • Zigge og Dagmar står for at booke lokale

Referat fra Campuselevrådsmødet den 4. oktober 2022

Referat fra møde i Campus-elevrådet d. 4. oktober 2022 kl. 11.00 – 13.30 inkl. frokost

Afholdt på FGU.

Til stede var Erik og Rasmus (EUD), Natasja og Marie Louise (FGU), Merih og Majd (Campus10), Helene og
Sebastian (Dalum Landbrugsskole), Freja og Laura (Faaborg Gym) og My (Campus Faaborg)

Punkt 1 - Velkomst og præsentation af deltagere

Punkt 2 - Præsentation af Campus og rammerne for elevrådet

 • Hvad er Campus Faaborg, og hvad kan det?
  • Et samarbejde mellem skoler, virksomheder og kommunen. Målet er et bredt udbud af
   ungdomsuddannelser og at det er godt at være elev her.
 • Formålet med Campus-elevrådet
  • At være talerør for eleverne på alle uddannelser
  • At lave sociale arrangementer, som styrker sammenholdet og studiemiljøet på tværs af
   uddannelser
  • Rådgive andre udvalg om unges ønsker og behov
 • Hvad kan Campus-elevrådet?
  • Tale på vegne af eleverne på alle uddannelser
  • Drøfte faglige og sociale emner, som gælder flere uddannelser på Campus Faaborg
  • Komme med forslag og ændringer til Campus Faaborg
  • Arranger events for campuselever
 • Campus-elevrådet med i Campusrådet
  • Campusrådet er ledelsen i Campus Faaborg.
  • Erik deltager i mødet med Campusrådet d. 10.10. Freja er klar som afløser, når Erik skal
   videre på GF2.
  • My sender Eriks kontaktoplysninger til Pia Schmidt, som står for møderne i Campusrådet.

Punkt 3 - Evaluering af fælles studiestarts-event

 • Overvejende tilfredshed med programmets indhold og længde
 • Særlig tilfredshed med at eleverne selv kunne vælges deres aktiviteter
 • Dog er datoen problematisk, da flere elever kommer direkte fra introtur eller slet ikke kan deltage
  pga. introtur.
 • Til næste år ønskes et mere tydeligt program tidligere. Det vil hjælpe elevrådet med at
  videreformidle eventen til eleverne og opnå større interesse og deltagelse.

Punkt 4 - Campus-elevrådets ønsker til samarbejdet

 • Hvilke sager og events vil vi gerne arbejde med?
  • Der er interesse i fælles arrangementer som fx fredagscafé, grillaftner og sportstuneringer,
   men det var ikke muligt at finde datoer eller frivillige til at arrangere denne gang. Punktet
   tages op igen til næste møde.
 • Hvordan skal vi organisere os?
  • Flad struktur, og alle elevrepræsentanter har lige meget at skulle have sagt
 • Hvordan skal vi kommunikere?
  • Freja opretter en messengergruppe, hvor alle elevrepræsentanter + My inviteres.
  • Formidling af events foregår på Campus Faaborgs facebookside
   www.campusfaaborg.fmk.dk. Desuden fungerer plakater på skolerne godt.

Punkt 5 - Aktuelle sager og events i Campus Faaborg

 • Fritidsaktiviteter for campus-elever
  • Ønske om førstehjælp til kørekort (ikke længere muligt i Faaborg), speedbådskørekort,
   kreaklub, ridning.
  • Når fritids- og aktivitetsudvalget har mødtes sender My forslag til Campus-elevrådet.
 • Flere og bedre jobs til unge
  • Campus-elevrådet skulle havde deltage i workshop d. 30.9., men pga. for sen opstart, skete
   det ikke. Punktet drøftes derfor på mødet her.
  • Unge oplever, at det er muligt at få et job, hvis man vil. Der er stor forskel på, hvilket
   arbejde man vil have.
 • Røde Kors-indsamling
  • Er afholdt af Gymnasiet. Jo flere som går ruter, jo større er chancen for at vinde (i år en
   koncert med Emil Lange).
  • Øvrige skoler tror ikke, at de vil deltage i lignende arrangementer.
 • VM i fodbold
  • Der er stor opbakning til at lave fælles storskærmsevents. Det foreslås at være på
   Gymnasiet, hvis det er i hverdagene. Er det i weekenderne kan vi måske samarbejde med
   Falsetten om at vise kampene.
  • Eleverne går tilbage til deres skoler og undersøger, om der er modstand mod at Campus
   viser VM-kampene.
 • Vinter-event d. 6.12.2022 (dato bliver måske rykket)
  • Navnet kan være bedre.
  • Forslag om at Dalum lægger lokaler til, da de har god adgang til haller og køkken.
  • Mulige aktiviteter: juleklip, bage kager, drikke glögg, bygget noget sammen, opleve hvad
   landbrugsskolen kan.
  • Intet ønske om noget fælles fra en scene.
  • Elevrådet bliver inddraget i at varetage opgaver på dagen samt bidrage til programmet.
 • Studietur til Campus Køge d. 23.1.2023
  • Heldagstur sammen med Campus-partnere.
  • Mere info kommer senere.
 • Andet, som sker på skolerne
  • Gymnasiet: Sundløbet d. 31.10., fredagscaféer
  • Dalum: Ridning, grillaftner, udflugter, besøg af fagforeninger og kørekort. Jagttegn fra
   næste år
  • EUD: fællesarrangementer med Svendborg Erhvervsskole fx kursus om ludomani
  • FGU: fredagscafé, bowle
  • Campus10: studietur
  • Flere nævner: man spiller fodbold eller basket i pauserne

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Skole og uddannelse

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00